Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Iklim » İklime uygun olma

İklime uygun olma

Küresel iklim değişikliği özellikle fakir ülkeleri tehdit etmektedir. İklime uygun haket etmek politik konsept olarak şu hedefleri gütmektedir: a) dünya çapında eşit emisyon haklarının dağılımı altında sera gazlarını azaltmak ve b) İklim değişimi nedeniyle zarar gören fakir ülkelerin zararlarını tazmin etmek.

Den Ausstoß von Treibhausgasen zugunsten der armen Länder stark reduzieren sowie die Folgen der globalen Erderwärmung gerecht verteilen (Gisela Baudy fotoğrafı)Her gün endüstrileşmiş ülkelerin atmosfere saldığı sonu gelmeyen sera gazları güney ülkelerine kuzey ülkelerine göre daha çok zarar veriyor. Zira küresel ısınma sel felaketlerine, içme suyunun tuzlanmasına, kuraklığa neden olurken bununla bağlantılı olarak açlık felaketlerini beraberinde getiriyor.

Hamburg İklim uygunluğu bilgi merkezi tarafından yapılan bir açıklamaya göre „Genel olarak insanlar öngörülebilir bir zamanda iklim değişikliğinin sonuçlarından ne kadar fakir ve ne kadar zayıfsalar o kadar çok etkileneceklerdir“. Küresel iklim değişikliği buna göre sadece bir çevre sorunu olmakla kalmayıp, günümüz ve gelecek nesillerin insan hakları açısında da sorunlar oluşturacaktır. Bu durum aynı zamanda hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını da büyük ölçüde etkileyecektir.

Alman iklim politikasında iklime uygun durumun elde edilebilmesi için küresel olarak kişi başı tüketimde maksimum yıllık bir ila iki ton karbondioksit tüketiminden bahsediliyor.  Ülke çapında kişi başı tüketim ise gümünüzde ortalama yıllık onbir ton karbondioksittir.  İklim koruma paketi 2007 yardımıyla, sayısız İklim koruma önleminin öngördüğü şekilde Almanya yıllık sera gazı emisyonunu 2020 yılında %40 ve 2050'ye kadar ise %80 ila 95 arasında azaltmayı öngörüyor. CO2 emisyon oranlarının karşılaştırıldığı yıl olarak 1990 yılı ele alınmıştır.

Bununla birlikte, alan açığını karşılayan biyolojik yakıtların üretimi gibi batı aksiyonizmi genelde üçüncü dünya ülkelerinin durumunu kötüleştirip ekolojik sisteme büyük ölçüde fazla yük vermektedir. Bu konuda diğer örnekler rüzgar enerjisinin tek yönlü kullanımı ve eş zamanlı olarak elde edilen enerjinin zekice bir alt yapı üzerinden kullanılmaması veya geleneksel ampullerin imhasının cıva içeren enerji tasarruflu lambalarla değiştirilmesinin de sağlık ve imha sorunlarına yol açmasını gündeme getirmektedir.

İklimin düzenlenmesi için başka bir politik temel sorun endüstrileşmiş ülkelerin iklim değişikliğine yol açan sebepleri ortadan kaldırmamasıdır. Yıllık olarak gerçekleştirilen BM-İklim konferansları (son olarak Meksiko Cancún'da 2010, Güney Afrika Durban'da 2011) kendilerine hedef olarak sadece dünyanın iki derece daha ısınmasını değil gelişmekte olan ülkelere milyarlarca tutan fonları sunmayı seçmişlerdir.

Bağlantılar:
www.kirchefuerklima.de
Hamburg İklime uygunluk bilgi noktası
İklim ve kalkınma için finansman (Germanwatch)

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.