Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Iklim » İklim ve Eğitim

İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (Bildung für nachhaltige Entwicklung - BNE) küresel iklim değişimini oldukça fazla olan kalkınma görevlerinin bir parçası olarak görmektedir. BNE, eğitim süreçleri için yeni bir oryantasyon ve geleceğin planlanması için etik bir kılavuz olarak kabul edilmektedir.

İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (motif ve fotoğraflar Gisela Baudy)Uzun zamandır dünya çapında yaşanan ve halihazırda başlamış olan ve 1990 yılından bu yana çok hızlı bir şekilde büyüyen iklim değişikliğinin tehlikelerini biliyoruz. Ancak Prof. Dr. Mojib Latif'in ve diğer iklim araştırmacılarının da uyarılarda bulunduğu gibi acilen harekete geçmiyoruz. Eksik olan, düşünce tarzlarının değişme gerekliliğidir ve bunu sürdürülebilir bir kalkınma yönünde, politik karar mercilerince ve bizlerin de günlük hayatlarımızda yapmamız gerekmektedir. Burada Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi konsepti çok önemli bir yol gösterici olarak karşımıza çıkıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, hızlandırılmış iklim ısınmasını sanayileşmenin başlangıcından beri yaşadığımız dünya için bir meydan okuma olarak görüyor. Bu sırada karmaşık doğa felaketlerinin, fosil kaynaklarının yok oluşunun, CO2 emisyonlarının birbiriyle bağlantısının dünya çapında fakirliğe ve iklim göçüne yol açtığını açıklamaya ve bir açıdan iklimi koruyan üretim tarzlarına, bilinçli tüketime ve iklime uygun olmaya (doğal kaynakların ve emisyon yasalarının adil dağılımı) ve diğer açıdan da bu konuda hassas ve bilinçli olmaya yönlendirmek istemektedir.

Lüneburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ute Stoltenberg durumu „Sürdürülebilir kalkınma için eğitim çevre eğitiminin geliştirilmesi olmayıp, insan ve doğa ile insanların kendi aralarındaki ilişkiye bakış açısı sağlamaktır“ şeklinde açıklamıştır. Stoltenberg aynı zamanda "Sürdürülebilir kalkınma için eğitim konsepti etik olarak insanlığın gelişimine bir cevaptır" diye sözlerini sürdürmüştür. Südürülebilir kalkınma eğitimi kapsamında bilinçli olma eğitiminin en önemli adımı tasarım becerisidir (Katılım için Aranan Vasıflar), tıpkı öngörüyle düşünme ve davranma, dünyaya açık olma ve bilgiyle entegre bir perspektife sahip olma, karar süreçlerinin genişletilmesi, geri kalmış toplumlar için empati ve dayanışma sergileyebilmektir.

Bağlantılar:
BNE ve Harburg iklim portalı
Hamburg'da iklim ve (eğitim için) sürdürülebilir kalkınma
Harburg'da iklim ve (eğitim için) sürdürülebilir kalkınma
BM-on yıllık sürdürülebilir kalkınma için eğitim 2005-2014

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.