Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Iklim » İklim koruma » İklim portalı ve İklim koruma

İklim portalı ve İklim koruma - İklim korumaya olan katkımız

HARBURG21 iklim portalı somut iklim, çevre ve doğal kaynakları koruyan önlemlerle iklimin korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Ökologischer Fußabdruck (Gisela Baudy fotoğrafı)Yerel iklim koruma portalının oluşturulmasına paralel olarak öncelikle farkındalığa yönelik önlem kapsamında HARBURG21, Harburg Bölgesinde Yerel Gündem 21'i ve somut iklim, çevre ve doğal kaynakları koruma önlemlerini ele almıştır. Burada yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği önemli bir rol oynamaktadır:
(1) CO2 emisyonlarından kaçınmak ve emisyonları azaltmak için iklim portalının oluştulması ve düzenlenmesi.
(2) Pro-İklim Web Barındırma

CO2 emisyonlarından kaçınma ve emisyonları azaltma
Tarafımızca iklim portalının teknik olarak oluşturulması ile görevlendirilen web uzmanları ve HARBURG21'in serbest çalışan online redaktörleri yüzde 100 yeşil enerji ile çalışıyorlar (Hamburg enerjisi veya EWS).

Ayrıca, HARBURG21 ofisinde redaktör çalışma alanlarındaki bilgisayarlar enerji tasarruflu bileşenlere (ana kart, güç kaynağı) ve enerji tasarruflu LED monitörlere sahiptir. Baskılar Yazıcı-Tarayıcı-Kombi cihaz ile yapılmakta olup bu cihaz çift taraflı baskı yapabilmekte ve mürekkep tasarrufu sağlamaktadır. Tüm elektronik cihazların elektrik bağlantısı enerji tasarruflu anahtarı olan ve birbirinden bağımsız olarak açılıp/kapatılabilen çoklu prizler üzerinden yapılmaktadır. Avantaj: Yazıcılar, vb. cihazlar - bilgisayarlardan bağımsız olarak - gerektiğinde enerji hattına bağlanabilir veya enerji hattından tamamen ayrılabilir.

Ayrıca HARBURG21-İntranet İnternet-Yönlendirici üzerinden oluşturulmuştur. Bu cihaz üzerinden bilgisayarlar ve yazıcı kablo ile bağlanır. Bu, WLAN-Intranet'e göre çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayan seçenektir.

Pro-İklim Web Barındırma

İnternet sağlayıcımız bir kaç yıldır "Pro-Klima-Hosting" olarak anılan bir sistem işletmektedir. Bu önlem paketi dört bileşenden oluşmaktadır: %100 ekolojik enerji Norveç hidro elektrik santrali, her yeni sunucu için denge ağırlığı olarak kullanılan ağaç dikme etkinlikleri, bilgisayar/veri merkezleri için %30 daha yüksek enerji verimliliği (alışılmış bilgisayar/veri merkezleriyle karşılaştırıldığında) ve enerji tasarruflu kullanım (görselleştirme) teknolojisi. Bunun dışında, bu sağlayıcı yıllık olarak küçük sosyal projelere ve girişimlere de destek vermektedir.

Kendi iklim aktivitelerimiz ve projelerimiz

Eğitim, iletişim ve ağ organı olarak faaliyet gösteren bir iklim portalı olmanın yanı sıra HARBURG21 sayısız iklim açısından önemli etkinlikler ve projelerle iklimin korunmasına katkıda bulunuyor (Alman web sitesi HARBURG21 başlığına bakınız).

Bağlantılar:
İklim portalı ve Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)
Okullarla ağ kurma (iklim ve çevre) (Alman web sitesi Ağırlıknoktaları/Eğitim/Okullar/Okullar21'e bakın = Schwerpunkte/Bildung/Schulen/Schulen21)
HARBURG21-Ağ (İklim ve sürdürülebilir kalkınma alanında yerel, bölgesel ve ulusal girişimciler ve enstitülerle ağ oluşturma)

< Ana sayfa
< İklim Başlığı

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.