Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Iklim » İklim koruma » İklim politikası

Bölgesel ve tüm Almanya çapında iklim politikası

İklim koruma politikası iklim değişikliklerine koruma önlemleri ile tepki vermeye başladı. Almanya iklim koruma paketi 2007 ile, Hamburg ise Hamburg iklim koruma konsepti 2007-2012 ile iklimin korunmasına önemli bir katkıda bulunmak istiyor. Günümüzde, metropol BSU'ya göre 2013 yılında iklim hedeflerine ulaştı.

Çünkü polika şunun farkına varmıştır: İklimi koruma önlemleri olmadan dünya çapında sıcaklıkların 2 santigratın üzerinde artma tehlikesi var. Hayati temel unsurlarımızı yok eden bu durum doğal afetlere neden olmaktadır. Politik iklim koruma önlemleri günümüzde öncelikle iklime zarar veren sera gazı emisyonlarının yalıtımını gerektiriyor ki bu sera gazı CO2 Almanya çapında %88'lik bir orana sahiptir (Baden-Württenberg Eyaleti İstatistik Dairesi 2009).

Almanya bu iklim koruma paketi 2007 ile yıllık sera gazı emisyonunu 2020'ye kadar %40 oranında (AB: %20) azaltmak istiyor (temel yıl olan 1990'a göre). 2050 yılına kadar %80 ila 95 arasında bir azalma gerçekleşmesi bekleniyor. Burada Alman iklim koruma politikası açık olarak sürdürülebilir kalkınma ve Gündem 21 şartları içinde gerçekleşecektir.

Logo der Umwelthauptstadt Hamburg 2011Hamburg da dahil olmak üzere pek çok federal eyalette azaltma hedefleri belirlendi. Liman kendi sularındaki tehlikeli konumu nedeniyle özellikle büyük yaralar alabilir. Burada özellikle artan deniz suyu seviyesi, aşırı yağışlar ve fırtınalar gibi tehlikeler söz konusudur. Ayrıca liman kenti olarak şehir global ekonomiden oldukça etkilenmekte ve bir metropol olarak göç alan şehirlerin önde gelenleri arasında yer almaktadır. Kentsel Gelişim ve Çevre Bakanlığı'na göre "iklim koruma konsepti ile hedeflenen rakam yaklaşık 2.030.000 ton ile elde edilebilir".

Hamburg'daki İklim koruma yönetim birimi bu nedenle „Hamburg iklim koruma konsepti 2007-2012“ kapsamında sera gazlarını %20 oranında azaltmak için temelde 1990 yılından yola çıkarak 2012 yılına kadar bir hedef oluşturmuştur. Rakamlarla ifade edildiğinde iki milyon ton CO2 tasarrufu söz konusudur. Faaliyet alanlarına CO2 içermeyen veya en azından çok az CO2 içeren enerji temini, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve iklim değişimine uyum sağlama gibi konular girmektedir. Hamburg Belediyesin'de yetkili kişiler Diplomalı biyolog Dr. Maja Berghausen olup, kendisi yerel İklim koruma birimi koordinatörüdür.

Harburg sınırları dahilinde İklim Koruma Departmanı Şubat 2010 yılından bu yana eğitim, enerji, sağlık, bilgi teknolojisi, mobilite/hareketlilik, şirketler ve tüketiciler alanında iklim koruma önlemleriyle ilgilenmektedir. Bunlar karayolları aydınlatma sistemleri, dijital şehir iklim düzenlemesi ile iklim korunmasını destekleme önlemleri ve iklim koruma önlemlerini desteklemeyi görev edinmiş belediyeler için iklim koruma konseptlerini içermektedir.

Bağlantılar:
Enerji Konsepti 2050 (Çevre, doğayı koruma ve nükleer güvenlik konularından sorumlu federal bakanlık)
Harburg belediyesi hakkında çevre raporu (burada: İklim ve hava)
İklim değişikliği ve belediyeler (Belediye çevre aktiviteleri U.A.N. web sitesi)

İndirmeler:
Hamburg iklim koruma konsepti (Hamburg iklim koruma koordinasyon merkezi broşürü - yeniden düzenleme 2011/2012...)
Hamburg iklim koruma master planı temel bilir kişi raporları (Enerji ve çerve politikası hakkında arrhenius Enstitüsü, Kasım 2010)
Harburg Belediyesi için iklim koruma konsepti. Stok analizi, hedefler, önlemler (Winsen, Mayıs 2009)

> Günlük yaşamda iklim koruması

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.