Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Iklim » İklim değişimi

İklim değişimi

İklim değişimi bugüne kadar hep olmuştur. Ancak yine de günümüzdeki iklim değişimi, bilimsel araştırma sonuçlarının da kanıtladığı gibi, insan kaynaklı olmuş ve hayati geçim kaynaklarımızı tahrip etme tehlikesini beraberinde getirmiştir.

Kasım'da koyu renkli bulutlar (Gisela Baudy fotoğrafı)İklim değişimi öncelikle doğal bir olaydır. Doğal nedenler, iklim araştırmaları yapan Postdam Enstitüsü'ne göre - uzun vadede bakıldığında - özellikle dünyanın yörünge hattındaki dalgalanmalara ve bunun sonucu oluşan güneş ışınlarındaki değişikliklere bağlıdır. 1000 yıl geriye dönük olarak daha „kısa“ zaman aralıklarına bakıldığında ise değişim gösteren güneş aktiviteleri ve volkanların harekete geçmeleri olayların merkezinde yer almaktadır.  Zira aşırı güneş aktiviteleri iklimi ısıtıyor, volkanik püskürmeler ve bununla bağlantılı oluşan kül ve toz yoğunluğu atmosferde serinletici bir etkiye neden oluyor.

Burada anılan tüm nedenler sanayileşmenin başlangıcından günümüze kadar hızla artan iklim değişikliklerini açıklamaya yeterli gelmiyor. Bilimsel sonuçlar atmosfer içinde CO2 yoğunluğunun 1750 yılından günümüze kadar yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını ve bu arada 0,8º C'nin üzerinde küresel ısınmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Hava kayıtlarının başlangıcından günümüze kadar en sıcak on yılın 1997 yılından sonra yaşandığı kaydedilmiştir. İklim ve enerji politikası enstitüsü arrhenius'un 2010 yılındaki „Hamburg iklim koruma master planı temel bilirkişi raporları“ Almanya'da 1901 yılından bugüne kadar son 120 yılda en sıcak yılın 2009'da yaşandığını göstermiştir.

Günümüzdeki sıcaklık artışları temel olarak atmosferdeki aşırı CO2 yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleşmiştir (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 2007). Bu rakamlar son on yılda düzenli olarak artış göstermiştir. İnsan tarafından atmosfere salınan diğer önemli sera gazları metan (CH4) ve azot oksit (N2O)'tir.
Değişen atmosferin sorumlusu havaya yoğun şekilde sera gazı salan endüstriler ve büyük ölçüde modern yaşam tarzlarımızdır. Bilim adamları küresel olarak 2º C'nin üzerinde bir ısınma konusunda uyarılarda bulunuyor ve bunların dramatik sonuçlarına dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bunların içinde buz dağlarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, dünya çapında türlerin tükenmesi, suyun azalması, ülkelerde aşırı yağışlar ve seller, fırtınalar, aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve açlık oranının artması sayılabilir.

Hamburg için iklim koruma konusundaki ana planın özü „insan kaynaklı iklim değişikliği günümüzde insanlığın varlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir" şeklinde ifade edilmiştir. Klaus Milke ve Stefan Rostock'a göre (2009) dünya çapında sıcaklığın 3,5º C'nin üzerinde artması nedeniyle iklimin normale dönmesi mümkün olmayacaktır: Bu durumda „tüm sistemler – biyolojik, fiziksel ve sosyal - ve özellikle de insan toplulukları bu türde bir ısınmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır“. Önlemlerin en hızlı şekilde hem politik hem de özel seviyede alınması büyük önem kazanmaktadır.

Bağlantı:
Küresel iklim değişikliği (Germanwatch)

> İklim koruma
> İklim düzenleme

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.