Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » HARBURG21 » Harburg için yerel Gündem

HARBURG21 - Yerel Gündem 21 ve Harburg bölgesinde sürdürülebilirlik ağı

HARBURG21 Harburg ve çevresindeki Yerel Gündem 21'i temsil ediyor. Mart 1997'de Harburg Belediye toplantılarında temsil edilen taraflar oy birliği ile Harburg'da parti dışı kamusal Gündem 21'i düzenlemişlerdir. Oldukça fazla dikkat çeken açılış organizasyonu sonrasında ilk Gündem 21 çalışma grupları oluşturulmuş ve bunun sonucunda HARBURG-21 ofisi desteklenmiştir. Önemli bir yönlendirme aracı da yönlendirme grubu olmuştur, bu grup yönetim, politika, bilim ve sanayi derneklerinin temsilcilerinden ve HARBURG21 çalışma grupları moderatörlerinden oluşmaktadır. Günümüzde aktif olan çalışma grupları/forumlar AG Trafik21 (AG Verkehr21) ve Okullar21 (Schulen21). HARBURG21'in arkasında Teşvik derneği HARBURG21 e.V. yer almaktadır (Förderverein HARBURG21 e.V.).

Yerel inisiyatif bugün ve yarın için yaşanmaya değer bir Harburg istemekte olup Harburg kalkınmasının sürdürülebilir olmasını, yani geleceğe odaklı gelişmesi için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Hamburg gelecek kurulu (Zukunftsrat Hamburg) sloganı "Bu gün öyle yaşa ki yarın da herkes öyle yaşayabilsin. Dünyanın her yerinde."  Bu da sürdürülebilir kalkınma prensibi ile gerçekleşir. Bu sadece küresel Gündem 21 üç alanda, yani Sağlıklı çevre, Sosyal adalet ve Sürdürülebilir ekonomi olarak dengede tutulabildiği sürece mümkündür.

Sürdürülebilir Kalkınma için On Yıllık Eğitim (SKOE) 2005-20142007 ve 2008 yıllarında HARBURG21 - Çevre ve Kalkınma için Kuzey Almanya Vakfı'nın (NUE) teşviki ve HARBURG21 çalışanlarının Yerel sürdürülebilirlik ağı için büyük oranda gönüllü katılımıyla gelişebilmiştir. Ağ içinde önemli bir yapı taşı kar amacı gütmeyen eğitim, iletişim ve ağ bağlantısı platformu www.harburg21.de'dir. Dünya on yılı 2009/2010 resmi projesi ilk ödülünü Almanya UNESCO'dan eyalet kapsamında 27 yeni BNE eğitim projesi ile 2009 yılında almıştır. 2010 yılında bunu ikinci UNESCO ödülü 2011/2012 yılları için takip etmiş, kasım 2012'de ise üçüncü ödül 2013/2014 yılları için gelmiştir. Günümüzde HARBURG21 Hamburg gelecek kurulu'nun bir üyesi ve 2008/2009'dan bu yana da Hamburg Etkinlik Planının bir parçasıdır.

Harburg 1997 ilçe toplantısının kararı 2007'de tekrar geçerli sayıldı.  "Harburg belediye toplantısı kamusal Gündem HARBURG21 BM-On yıllık 'Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim' gündemini desteklemiş ve emin adımlarla hedeflerine doğru yol almaya devam etmektedir." (İnterfraksiyonel Başvuru XVII/1005) HARBURG21 sürecini Teşvik edenler Harburg Belediyesi ile 2011 ila 2013 yılları için Şehir kalkınma ve çevre müdürlüğü (BSU) Koordinasyon merkezi olmuştur.

İrtibat:
HARBURG21-Büro
Knoopstraße 35
21073 Hamburg
Oda 307/308
Tel/Faks: ( 040) 30 09 21 47
E-Posta: buero(at)harburg21.de

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.