Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Gündem 21 » Sürdürulebilir Kalkinma

Sürdürulebilir Kalkinma

Genel olarak bahsetmek gerekirse sürdürülebilirlik bir sistemin gerekli süreçleri koruyarak kendisini hayatta tutabilme yeteneğidir.


Bir ağacın tepesine bakarak (foto gb)Buna göre bir sistemin sürdürülebilir kalkınması büyüme sürecinde beslendiği kaynaklarını sonuna kadar kullanmaktan kaçınır. İnsanoğlunun dünyamızın eko-sistemleri üzerindeki kaydadeğer etkisi yüzünden geleceği büyük ölçüde “insan sürdürülebilirliğine” bağlıdır: sürdürülebilir bir yaşam tarzı. Böyle bir yaşam tarzı esasında “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan şimdikilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma" (Brundtland Raporu 1987) olan sürdürülebilir bir kalkınmanın gereksinimlerini karşılayabilir. Bu da yalnızca ekonomik büyüme çevresel kısıtların sınırları içerisinde kaldığı (doğanın kendisini “sürdürebilmesi” için) ve bugün ve yarın dünya genelinde bütün insanlar için adil şekilde dağıldığı (refah, sağlığın korunması ve bolluk vb. açılardan) takdirde başarılabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gündem 21

Gündem 21 insan sürdürülebilirliği için küresel bir eylem programıdır ve dünyanın çevresel açıdan dayanıklı, adil ve ekonomik açıdan güçlü kalkınması için bir çerçeve işlevi görür. Başarıyla uygulanması için politikacılar, iş adamları, bilim adamları, sanayi, kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütleri (STÖ)ve genel kamuoyu “Gündem 21 sürecini” başlatacak ve ilerletecekler. Bu süreç CO2 emisyonları ve enerji tüketimi, su kaynaklarının tuzlanması ve kaybolması, ormanların yok olması, biyo-çeşitliliğin azalması, sağlık sorunları, aşırı nüfus ve yoksulluk, atık yönetimi, ulaşım vs. gibi konuları ele almak üzere insanların bireyler, gruplar ve proje ortakları olarak dahil olmaları üzerinde büyüyecektir.

Gündem 21 programı ve orijini hakkında daha fazla okuyun.

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.