Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy

Kaynaklar (The Origin of Agenda 21)

1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplanan Dünya Zirvesinde yaklaşık 180 devlet Gündem 21’ri imzalayarak 21. yüzyılda dünyanın en karmaşık ve acil sorunları üzerinde ayrı ayrı ve işbirliği içinde çalışmayı taahhüt ettiler.

Rio 1992

renkli ve beyaz eller buluştu (foto gb)1992 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) insanlık tarihindeki en büyük ve en etkili olaylardan biriydi. Bozulan eko-sistemler, derinleşen yoksulluk, açlık, dengesiz beslenme ve kötü sağlık koşulları, cehalet ve zengin ile yoksul arasında büyüyen bir uçurum gibi dünya sorunlarına yeni bir bakış açısı oluşturmak açısından belirleyici bir andı.

Temel bir içgörü artan yoksulluk, eko-sistemlerimize ve onlarla birlikte yaşamsal temellerimize yönelik büyüyen zararlar gibi dünya çapındaki mevcut sorunların Batılı ya da endüstriyel üretim sistemleri ile tüketim modellerine bağlı olduğuydu. Bu nedenle en yukarıda yazılanlar ancak altta yazılanlar ile birlikte çözülebilir. Bunun anahtarı dünyanın ekolojik, sosyal ve ekonomik kalkınması üzerinde küresel bir perspektiftir. İnsanlar (a) temel ihtiyaçlarını karşılamak ve (b) daha iyi bir yaşam standardına erişirken aynı zamanda (c) sürdürülebilir yönetim aracılığıyla eko-sistemlerimizi korumak ve (d) hepimiz için daha güvenli ve daha müreffeh bir gelecek sağlamak için herkese bir şans veren sorumlu bir yaşam tarzı benimsemelidir.

Zirve dört bölüme ayrılmış uzun bir belge olan Gündem 21 ile sona erdi: Sosyal ve ekonomik boyutlar, kalkınma için kaynakların korunması ve yönetimi, başlıca grupların rollerinin güçlendirilmesi ve uygulama araçları (tamamı 40 bölüm). 179 ülke – Almanya bunlardan biriydi – bu belgeyi imzaladı ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde bu programı uygulamayı ve finansman ve teknoloji transferi konusunda uluslararası projelere katılmayı taahhüt ettiler. //


Ayrıca bakınız:

Rio Yolunda
Rio Deklarasyonu (Çevre ve Kalkınma hakkında)

Rio Yolunda

1972: İsveç’in Stockholm şehrinde 113 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler İnsan Çevre Konferansı.  Sonucunda yayınlanan deklarasyon (“İnsan Çevresi için Eylem Planı B.5. Kalkınma ve Çevre”) yirmi yıl öncesinde Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonunun temelini oluşturdu.

1983: BM tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun kuruluşu (başkanının adıyla adlandırılan Brundtland Komisyonu).

1987: Esas olarak dünya ekonomisinin gelişiminin gezenenimizin ekolojik kısıtları dahilinde kalması gerektiğini belirten Brundtland Raporunun yayınlanması (“Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu: Ortak Geleceğimiz"). Eğer gelecekte kabul edilemez sıkıntılar ve ekolojik zararlardan kaçınarak “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan şimdikilerin ihtiyaçlarını" karşılamamızı sağlayacaksak, insanlar tutumlarını ve yaşam tarzlarını değiştirmek zorundadırlar. (Brundtland Raporu 1987).

1989: Sürdürülebilir kalkınma yolları ve araçları hakkında karar vermek amacıyla gelecekteki bir BM Çevre ve Kalkınma Konferansı için hazırlıklar. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar Rio’ya giden yol hakkında görüştüler. Sivil toplum örgütlerinden (STÖ), özel sektörden, eğitimcilerden, feminist gruplardan, yerli halktan vb. binlerce insan 1992 yılında Rio’da gerçekleşen Dünya Zirvesinin sonucuna geniş bir katılım gösterdiler.

Orijinal Birleşmiş Milletler Belgelerine linkler:
Brundtland Raporu (New York/ABD 1987)
İnsan Çevresi için Eylem Planı (Stockholm/İsveç 1997)

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.