Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Gündem 21 » Johannesburg 2002

JOHANNESBURG ZİRVESİ 2002

Eylül 2002'de Güney Afrikanın Johannesburg kentinde toplanan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ortak sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmek için alınması gereken acil global önlemleri teyit etti.

Johannesburg 2002 logosu (World Summit on Sustainable Development)Johannesburg Zirvesi insan saygınlığının bölünemezliği ve insan dayanışmasının inşası üzerine odaklandı. Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun bertaraf edilmesi ve temel ihtiyaçlara erişim (temiz su, kanalizasyon, gıda güvenliği, sağlık, barınma, enerji ve biyo-çeşitliliğin korunması) üzerine özel vurgu yapıldı. Ayrıca barışın korunması ve sürdürülmesi, kültürel ve dinsel özgürlük, kadın haklarının geliştirilmesi ve cinsiyet eşitliği ihtiyacı da özel olarak vurgulandı.

Yoksulluğun bertaraf edilmesi ve insani gelişme hakkında uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir bir plana ihtiyaç olduğunu kabul eden delegeler yoksulluğun bertaraf edilmesi, tüketim ve üretim modellerinin değiştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın doğal kaynak temelinin korunması ve yönetilmesi, küreselleşen bir dünyada sürdürülebilir kalkınma, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma, gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sürdürülebilir kalkınması, Afrikanın sürdürülebilir kalkınması, diğer bölgesel inisiyatifler, uygulama araçları ve sürdürülebilir kalkınma için kurumsal bir çerçeveyi kapsayan “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planını“ imzaladılar.

Bakınız orijinal BM belgeleri:
Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Deklarasyonu
Johannesburg Uygulama Planı

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.