Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Gündem 21 » Hamburg'da BNE

Hamburg'da Sürdürülebilir Kalkınma (için Eğitim)

Blick auf die Elbe (Foto Gisela Baudy)

Hamburg'da BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)


Hamburg, Gündem 21'e ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime büyük katkı sağlıyor. 2011 yılında "Avrupanın Çevre Başkenti 2011" unvanını almıştır.

Bu sayfada aşağıdaki konu alanlarında bilgiler bulacaksınız (lütfen üzerini tıklatın veya kaydırın):

> Sürdürülebilir Hamburg ve Avrupa Yeşil Başkenti 2011
> Hamburg ve iklim koruma
> Hamburg geleceği ve Dünya geleceği konseyi (WFC)
> Hamburg Etkinlik Planı
> "BM-On yıl şehri" Hamburg
> Hamburg'da gelecek haftalar, BNE Haftası ve Fuar haftası
> Hamburg etkinlik birliği HAMBURG MAL FAIR
> Gündem 21-Her Hamburg ilçesi için girişimler
> Hamburg'da diğer Gündem 21 girişimleri
> Önemli Web adresleri/Bağlantılar/Karşıdan yüklemeler


Sürdürülebilir Hamburg ve Avrupa Yeşil Sermayesi 2011

Logo I love der Stadt Hamburg1994 yılında Aalborg-Charta ile vedalaşmadan sonra Hamburg senatosu da belediyeleri Gündem 21-etkinlik programına katılma konusunda zorunlu tutmuştur.  Gelişen şehrin yönetimi ve şehrin 2009 yılında "Hamburg. İleriyi görerek gelişme"  prensibi ile sürdürülebilir kalkınma bilincine varılmıştır. "Hambur Etkinlik Planı" (HHAP) ve arkasında duran inisiyatif "Hamburg sürdürülebilirliği Logo der Umwelthauptstadt Hamburg 2011öğreniyor" (HLN) ile liman kenti ayrıca BM-On yıl "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 2005-2014" (BNE) için bir katkıda bulunuyor. Aynı zamanda başarılı iklim koruma konsepti 2007-2012 ile iklimin korunmasına aktif olarak katkı da sağlamaktadır. 23 Şubat 2009 yılından beri European Green Capital 2011 (Avrupa Çevre Başkenti 2011) unvanına sahiptir.

Tüm bunların dışında Hamburg şehri 12 Ekim 2011 yılından beri üçüncü kez BM-On yıl Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim şehri olmuştur. 27 Mayıs 2011'de TransFair e.V.'den Fairtrade-Şehri unvanını kazanmıştır. Kuzey Almanya düzeyinde Hamburg şehri Kuzey Almanya BM-On yıl destekleme ortaklarındandır (NUN).

Bağlantılar:
Hamburg'da Gündem 21 - Rio'dan BM-On yıla kadar zaman panosu
"Hambur Deklarasyonu" ve Ulusal Etkinlik Planı


Hamburg ve İklim koruma

Hamburg'da İklim koruma yönetim birimi Hamburg iklim koruma konsepti 2007-2012 kapsamında sera gazını 2012 yılında 1990 yılını baz alarak %20'ye kadar düşürme stratejileri geliştirmiştir.   Rakamlarla ifade edildiğinde söz konusu olan tasarruf iki milyon ton CO2'dir. İsmen anılan 14 işlem alanına CO2içermeyen veya en azından çok az CO2 içeren enerji temini, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerjilerin temin edilmesi, enerji etkinliğinin artırılması ve iklim değişimine uyum sağlama gibi konular girmektedir (Broşür „Hamburg iklim koruma konsepti“, S. 9). "Hamburg İklim ve Enerji portalında ifade edildiği gibi "Hamburg yenilenebilir enerjilerin başkenti olma potansiyeline sahiptir" (www.klima.hamburg.de).


Hamburg geleceği ve dünya geleceği konseyi (WFC)

Nisan 1996'da Gündem 21'in "Bu gün öyle yaşa ki yarın da dünyanın her yerinde herkes yaşayabilsin" sloganı ile  Hamburg gelecek kurulu kurulmuştur.  Rio de Janeiro'da yapılan çevre zirvesi (1992) sonrasında 100 Hamburg'lu organizasyon, girişimci ve kuruluş  Gündem 21 hedefleri için geleceğe yönelik ve yeni nesillere uygun kalkınma amacıyla bir araya gelmiş ve işbaşına geçmiştir. Sürdürülebilir bir ağ oluşturmuşlar, bu ağ içinde en önemli yaşam alanları ile ilgili bilgiler, görevler ve girişimler bir araya getirilmiştir: Enerji ve Nakliye, Ekonomi, Çevre koruması, Tarım, Eğitim ve Bilim. Bir koordinasyon dairesi yılda bir kaç kez açık fikir alışverişi buluşmaları organize etmekte ve üyeler arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir.

10 Mayıs 2007 tarihinde, İsveçli Jakob von Uexküll, Nobel ödülü alternatiflerinin yaratıcısı olarak "World Future Council" Dünya gelecek kurulunun  (WFC) merkezini Hamburg'da kurmuştur.  WFC'de tüm dünyadan vatandaşlar yaşanabilir bir gelecek için harekete geçiyor. Bunların arasında örn. sağlıklı çevre, karşılıklı saygı ve kaba kuvvet olmadan yaşamak gibi müşterek değerler yer alıyor. Kuruluş konseyinde 25 kişi yer alıyor, bunların arasında Prens El Hassan Bin Talal (Club of Rome başkanı), Hintli fizikçi Vandana Shiva ve Body-Shop kurucusu Anita Roddick de yer alıyor.


Hamburg Etkinlik Planı

Logo Hamburg lernt NachhaltigkeitHamburg Sürdürülebilirliği Öğreniyor Hamburg Etkinlik Planı (HHAP) ile Hamburg 2005 ilk federal eyalet olarak sürdürülebilirlik eğitimi önlemlerini almaya başlamıştır. Bu sadece bilgi aktarımı ile sınırlı kalmamıştır. Burada hedef, sürdürülebilirliği kesin öğrenilir kılmak ve insanların günlük yaşamına entegre etmektir.

Hamurg Etkinlik Planı kapsamında çocuk kuruluşları, ilkokullar, meslek ve yüksek okullar, resmi ve resmi olmayan eğitim kurumları BM-On yıllık "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 2005-2014" (BNE)  düzenini günlük yaşama dahil etmişlerdir.  "Hamburg Sürdürülebilirliği Öğreniyor" girişimi bu aktiviteleri Hamburg Etkinlik Planıyla birleştirerek ekonomi dünyası ve derneklerle bağlantıları oluşturuyor.

BM-On yıllık "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" açık bir süreç olduğu için Hamburg Sürdürülebilirliği Öğreniyor girişimi 2005/2006'dan beri her yıl tekrarlanıyor. Yerel sürdürülebilirlik portalı www.harburg21.de 2008/2009'dan beri Hamburg Etkinlik Planı önlem kataloğu listesinde yer alıyor.

Bağlantılar:
Harburg'da Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (BNE)
Harburg iklim portalında Hamburg Etkinlik Planı 2012/2013
Hamburg Etkinlik Planı (hamburg.de web sitesi)


"BM-On yıl şehri" Hamburg

Ehrung der Stadt Hamburg als UN-Dekade-Stadt im Elbcampus (Foto Gisela Baudy)BM-On yıl "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" Alman Ulusal Kurulu Hamburg şehrini dördüncü kez "BM-On yıllık şehir" olarak ödüllendirdi. 29 Kasım 2006 tarihinde verilen ilk ödülde Hamburg Heidelberg ve Neumarkt/Pfalz sürdürülebilir kalkınma eğitimine katkıda bulunan ilk belediyelerden biri olma onuruna sahip olmuştur.

Resmi On yıllık Proje başlığı ile Alman UNESCO ayrıca 87 Eğitim projesine imza atmış ve bu projeler Hamburg'u şehir olarak ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak geleceğe uygun bir şehir yapmıştır (güncelleme Eylül 2013). HARBURG21 "Sınıf!" eğitim programı ile birlikte Uluslararası Bahçe Şovu (igs) 2013, hamburg mal fair (ikinci kez) ve gençlik eğitim projesi BIOPOLI'ye (beşinci ödül) dahil olup bu arada 17 kabul görmüş 2013/2014 yıllarını kapsayan Hamburg on yıllık projelerini de içermektedir (güncelleme Eylül 2013).

Alman UNESCO Komisyonu tarafından yıllık olarak sunulan "Etkinlik Haftası" içinde Hamburg ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (BNE) konusunda pek çok organizasyon düzenliyor.  Hamburg gelecek haftaları ve eyalet çapındaki BNE haftaları için "Hamburg gelecek haftaları"na bakın.


Hamburg gelecek haftaları, BNE Haftası ve Fuar Haftası

Hamburg gelecek haftaları 2007 yılındaki başlangıcından bu yana sürdürülebilirlik ile ilgili pek çok Hamburg etkinliğine imza atmıştır. Burada hedef sadece tüm uygulamalarda sürdürülebilirlik hakkında bilgi vermek değildir. Aynı zamanda bunları yaşanır kılmak ve günlük hayata entege etmeye yardımcı olmayı da amaçlamaktadır.

Bu arada yıllık olarak 150'nin üzerinde dürüst ticaret, küresel dayanışma, iklim koruma, enerji tasarrufu, bilinçli tüketim, zararsız hareketlilik, sorumluluk içinde para yatırımları ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve işbirliği konularında da organizasyonlar düzenlenmektedir. Somut örnekler arasında "Sürdürülebilir yatırımlar" hakkında bilgilendirme ve tartışma akşamları, Niendorf gelecek mihenk taşı, Volksdorfer gelecek günleri, sürdürülebilirlik fuarı Rio+ (2010: Rio+18) ve daha fazlası sayılabilir. Hamburg gelecek haftalarına her yıl eyalet kapasımda "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" etkinlikleri (BNE-Haftası) ve Fuar haftası da dahil edilmektedir. 2010 yılından bu yana her yıl Hamburg İklim Haftası düzenlenmektedir.

Güncel Hamburg gelecek haftaları ile ilgili tarihleri Hamburg Şehri web sitesi içinde bulabilirsiniz. Fuar haftası ile ilgili daha detaylı bilgiyi TransFair web sitesinde bulabilirsiniz.


Hamburg etkinlik birliği HAMBURG MAL FAIR

Hamburg kampanyası HAMBURG MAL FAIR kalkınma politikası girişimi olarak adil ticaretin teşvik edilmesi için bir etkinlik birliğidir. 2006 yılından beridir Hamburg senatosu ile birlikte liman kentinde adil ticaretin güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Burada hedef, çocukların ve gençlerin dünya ticaretinde daha adil ve daha fazla sosyal adalet bilincine sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda adil ticareti yapılan ürünleri de yaymaya yardımcı olmak hedefler arasındadır. Bu kampanya UNESCO tarafından 2013/2014 yıllarında ikinci kez BM-On yıllık "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" alanında resmi proje olarak ödüllendirilmiştir.   25 Mayıs 2013'de TransFair e.V.'den Adil ticaret şehri unvanını ikinci kez almıştır.

Temmuz 2009 ila Temmuz 2012 arasında HAMBURG MAL FAIR 12 - 25 yaşları arasında Genç Adil Ticaret Elçileri aramıştır. Hamburg bu konuda Hamburg Etkinlik Birliğini yıllık 55.000 Euro ile desteklemiştir.

2013 Nisan ila Ekim ayları arasında aktif ücretli olarak „Sınıf!“ eğitim programındauluslararası bahçe şovuna (igs) katılım gerçekleşmiştir. Burada özellikle 2012 yılında Fairtrade elçisi olarak eğitim görmüş öğrenciler kullanılmıştır. Diğer ağırlık noktası ise İkinci yarışma turu "Guck ma 2013-14 - Adalet ve Adil Ticaret fotoğrafları" olmuştur. Aynı zamanda okullarda, üniversitede ve şehrin bazı kesimlerinde de etkinlikler düzenlenmiştir. Bunların arasında Protestan Kilise günü Mayıs 2013'de gerçekleşmiştir.

Bir bakışta ağırlık noktaları:
- 2013: Eğitim programı "Sınıf!"
- 2009-2012: Adil ticaret elçisi ol
- 2009: "Adil Hamburg tişörtü için bir motif tasarla!" - Hamburg okulları arasında tasarım yarışması
- 2008: adil ticarete dahil tekstil ürünleri
- 2007: Çikolata. Öğrenciler çikolata acentalığı yapmıştır.
- 2006: adil ticarete dahil futbol topları (Almanya 'daki dünya kupasında kullanılan ölçülere uygun)

Yetkili kişi Katharina Mittenzwei olup kendisine katharina.mittenzwei@hamburgmalfair.de e-posta adresinden veya 040-88156799 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Güncel ağırlık noktaları hakkında daha fazla bilgi almak için Güncel haberler veya HAMBURG MAL FAIR web sitesini ziyaret ediniz. 


Her bir Hamburg ilçesi için Gündem 21 girişimleri

Hamburg gelecek kurulu'nun yanı sıra günümüzde aşağıdaki girişimciler Hamburg ilçeleri için Gündem 21 sürecini yönetiyor:

- Altona: AltonGündem21 Haus Rissen, Belediye müdürlüğü Altona ile işbirliği içinde ve Alman ormanlarını koruma birliği e.V.
- Eyalet derneği Hamburg
- Harburg ve çevresi: HARBURG21
- Kaltehofe/Niendorf: Alman ormanlarını koruma birliği e.V.
- Eyalet derneği Hamburg
- Niendorf: Niendorfer Gelecek Kurulu
- Volksdorf: Gündem-Büro WALDGEIST ve Walddörfer Çevre gazetesi

Bağlantılar:
Hamburg şehri Gündem 21 inisiyatiflerinin listesi
Harburg ilçesi Gündem 21 inisiyatifleri


Hamburg da bulunan diğer Gündem 21 inisiyatifleri:

- Hamburg Üniversitesi Gündem 21 çalışma grupları
- Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi'nin AStA Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
- 3. Dünya etkinlik merkezi e.V. (Konu: Adil ticaret)
- Harburg Teknik Üniversitesi AStA çalışma grubu
- S.O.F. Save Our Future (Geleceğimizi Kurtarın)
- Çevre vakfı (Konu: Çocuk bakım evlerinde çevre bilinci ve sürdürülebilir etkinlikler)

Hamburg'daki sürdürülebilir inisiyatiflerle ilgili detaylı bir özet, Hamburg gelecek kurulu.


Önemli web adresleri:
Hamburg gelecek kurulu (Hamburg gelecek kurulunun web sitesi)
Hamburg sürdürülebilirliği öğreniyor (hamburg.de web sitesi)
Hamburg gelecek hatfaları (hamburg.de web sitesi)
www.nun-dekade.de (BM-On yıllık "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" Kuzey Almanya ortaklığı desteği web sitesi)
Hamburg İklim portalı (hamburg.de web sitesi)
Hamburg'un ekolojik ayak izi (Hamburg Gelecek kurulu web sitesi)
Diğer web adreslerini Bağlantılar klasörümüzde bulabilirsiniz.

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.