Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Gündem 21 » BNE ve Harburg

Hamburg-Harburg'da Sürdürülebilir Kalkınma (Nachhaltige Entwicklung)

ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (Bildung für nachhaltige Entwicklung - BNE)


Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim'in temel hedefi sürdürülebilir kalkınmayı eğitim sistemimize, kreşlerden okullara ve yüksek okullara kadar taşımaktır. Hamburg şehri BNE alanında oldukça güçlenen şehirlerimizden biridir. „Hamburg Sürdürülebilirliği Öğreniyor“ inisiyatifi 2005 yılındaki kuruluşundan bu yana sürdürülebilir kalkınmanın tüm eğitim alanlarına entegrasyonu için çabalamaktadır. Eylül 2013'de Hamburg çok kez ödül almışBM-On yıl-Şehri olarak 87 ödüllü BM-On yıl projesi ile kendini kanıtlamıştır (bunlardan 14'ü informal öğrenim ile ilgilidir). Ayrıca İklim koruma yönetim birimi „Hamburg iklim koruma konsepti 2007-2012“ kapsamında sera gazlarını azalmak için strateji kararları almıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı Harburg ilçesinde de yerini almıştır. Bunların arasında yüzde 25'i aktif olarak çevre ve iklim korumaya dahil olmuş Harburg okulları, çevre ve sürdürülebilirlik araştırma ağırlık noktaları ve araştırma projeleriyle ile Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi, iklime uyum sağlama modelleri ile KLIMZUG-NORD, enerji, su ve çevre teknolojisi için iklim okul inşaatı ileElbcampus Görev merkezi ve yine günümüzde 42'nin üzerinde kurulmuş foto voltaik ve termik güneş enerji santralleri ve Harburg kızıl haçı gibi işletmeleriyle „Hamburg 2012 ekolojik karlı işletme ödülünü" alan Demir yolları inşaat birliği Harburg sayılabilir.

Harburg ilçesine özel BM-On yıl projeleri ödüllü yerel Alexander-von-Humboldt-Lisesi ve üç kez ödül almış HARBURG21'in Eğitim, iletişim ve ağ bağlantısı platformu. HARBURG21 burada informal eğitim ve Yerel Gündem 21 alanlarında 2011 yılından bu yana benzersiz özelliği ile öne çıkmaktadır.

Arka plan bilgileri:
Gündem 21 ve Sürdürülebilir Kalkınma
BM-On yıl Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Sürdürülebilir Hamburg
BM-On yıl-projeleri (BNE-Portalı veri tabanı)
Harburg bölgesinde iklim okulları
Harburg bölgesinde çevre okulları
İklim değişikliği, iklimi koruma, iklim uyumu, iklime uygun olma, vb.

Bağlantılar:
Harburg ilçesi uygulamada sürdürülebilirlik ve iklim koruma (Önemli yerel inisiyatifler ve donanımlarla röportaj dizisi)
Prof. Latif ile Harburg'da iklim koruma
Yerel Gündem 21 doğum gününün Prof. Latif ile kutlanması //

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.