Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Gündem 21 » BM-On yıllık BNE

BM-On yıllık sürdürülebilir kalkınma için eğitim

veya BM-On yıllık "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE)


Aralık 2002’de Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için On Yıllık Eğitimi 2005-2014 ilan etti.

Glogo ündem 21’in (1992) eğitimin, kamuoyu bilincinin ve eğitiminin geliştirilmesi hakkındaki 36. bölümü (Gündem 21’in Uygulanmasının toplam sekiz aracından biri olarak) uyarınca, BM Johannesburg “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planındaki“ ilgili tavsiyeleri izlemeye karar verdi (Eylül 2002, bölüm X, kısım 124.d). Bununla BM eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında yaşamsal bir rol oynadığının altını çizdi.

SKOE’in temel amacı sürdürülebilir ilkeler, değerler ve uygulamalar açısından eğitim hedeflerini yeniden tanımlamaktır. Yaşam boyu öğrenim perspektifini izler ve mümkün olan tüm öğrenim yaşları için faydalı olacak şekilde mümkün olan tüm öğrenim alanlarına (resmi, gayri resmi, informal) entegre edilecektir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bu 10 yıllık dönemin geliştirilmesine öncülük edecek aracı kuruluş olarak hareket etmek ve On Yıllık Eğitime katkıda bulunmayı taahhüt eden dünya genelindeki tüm SKOE ortakları için temel bir çerçeve oluşturan bir Uluslararası Uygulama Şeması (UUŞ) taslağı oluşturmak üzere seçildi.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayın:
Gündem 21
Almanya’da BNE
SKOE hakkında BM Kararı
UNESCO Yaşam Boyu Öğrenim Enstitüsü

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.