Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy

Geleceğimizi şekillendirmek için yetenekler - Katılım için Aranan Vasıflar

Esas olarak sürdürülebilir kalkınma için eğitim (SKE) bireyin ortak geleceğimizi aktif ve sorumlu biçimde biçimlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ilgili öğrenim imkanları aracılığıyla elde edilen sürdürülebilirlik konulu belirli bilgileri ve becerileri gerektirir. Almanya’da, Sürdürülebilir Kalkınma için On Yıllık Eğitim için Alman Ulusal Komitesi (SKOE) Başkanı Prof. Gerhard de Haan tarafından özgün olarak oluşturulan on iki “Katılım Vasıflarından” (Gestaltungskompetenzen) oluşan bir dizi ESD müfredat gelişimi için bir temel oluşturur. Buna göre SKE projeleri öğrencilerin aşağıdakilere yatkınlığını net olarak desteklemelidir ....

1. açık-fikirli bir tarz konusunda bilgi dağırcığı oluşturmak ve yeni perspektiflerle bütünleştirmek
2. ileriye dönük ve dikkatli bir şekilde gelişmeyi incelemek ve değerlendirmek
3. disiplinler arası içgörüler kazanmak ve buna göre hareket etmek
4. riskleri, tehlikeleri ve belirsizlikleri sezmek ve tahmin etmek
5. başkalarıyla planlama yapmak ve birlikte hareket etmek
6. stratejik eylemlerin yansıtılmasında çelişen amaçları gözönüne almak
7. kollektif karar alma süreçlerine katılmak
8. kendilerini ve başkalarını sürece katılma konusunda motive etmek
9. kendilerinin ve diğer insanların temel ilkelerini yansıtmak
10. karar alma ve eylem süreçlerini adalet & eşitlik kavramları üzerine oturtmak
11. bağımsız planlama yapmak ve hareket etmek
12. ezilenlerle empati geliştirmek ve dayanışma sergilemek //

Almanca kaynaklar:
www.transfer-21.de
www.uport-hh.de

> Linkler: Almanya'da SKOE

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.