Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » Gündem 21 » Almanya'da BNE

Almanya'da sürdürülebilir kalkınma için eğitim

veya Almanya'da BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland)


Birleşmiş Milletler'in Almanya Ulusal Komitesi, Alman UNESCO-Komisyonu (DUK), Almanya'da BM-On yılı koordine ediyor. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Birleşmiş Milletler'in (UNO) özel bir organizasyonu olup günümüzde 195 üye ülkeye sahiptir (Ocak 2012 itibariyle). Görev alanları içinde eğitim, bilim, kültür ve - 1990 yılından bu yana - iletişim ve bilgi yer almaktadır.

DUK'un önemli başarıları Hamburg Deklarasyonu (2003) ve Ulusal Ektinlik Planı 2004 (NAP) olmuştur.


Hamburg Deklarasyonu

2003 yazında Alman UNESCO-Komisyonu (DUK) "Hamburg Deklarasyonu"nu tamamlamıştır. Deklarasyonda sıradaki AB-On yıllık "Sürdürülebilir kalkınma için eğitim" (2005-2014) hedefleri ifade edilmiş ve "Allianz Sürdürülebilir Öğrenme" talebinde bulunulmuştur. "Rio'dan BM-On yılına kadar olan zaman tablosu" 1992 yılında Rio de Janeiro çevre zirvesinden Almanya'daki resmi BM-On yıllık "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim"e kadar giden yolu göstermektedir.


Ulusal Etkinlik Planı 2004

1 Temmuz 2004 tarihinde Alman parlamentosu oy birliği ile BM-On yıllık "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim"i uygulamaya koymaya karar vermiştir (Ulusal Etkinlik Planı). Burada en önemli hedef, Alman eğitim sistemini sürdürülebilir kalkınmaya yönelik düzenlemek ve tüm Almanya'da sürdürülebilir kalkınmada payı olan katılımcılar için ilk oryantasyonu sunmak olmuştur. Transfer-21 programı çerçevesinde Prof. Dr. Gerhard de Haan ve Dr. Dorothee Harenberg ilk kez Tasarım becerisini formüle etmiştir. www.transfer-21.de web sitesinde tasarım becerisi "sürdürülebilir olmayan kalkınmada sorunları tanımlayabilmek ve sürdürülebilir kalkınma uygulaması konusundaki yetenekleri ve bilgileri uygulayabilmek" olarak açıklanmıştır. Tasarım becerisi kapsamında on iki kısmi beceri yer almaktadır, bunlar dünyaya açık olma, öngörülü düşünme ve davranma veya empati ile ihmal edilmiş olanların korumaya alınmasıdır.

Ulusal Etkinlik Planı (NAP) "Hamburg Deklarasyonu" ile birlikte federal hükümetin sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır (basılı evrak 15/3472). O tarihten itibaren Ulusal Eylem Planı güncellenmeye devam etmektedir (2005, 2011).

Ana noktaları sıralamak gerekirse:
1) Etkinliklerin ve iyi uygulamaların geniş kapsamlı geliştirilmesi ve konsolidasyonu
2) Eğitim aktörlerinin sürdürülebilir kalkınma için birbirine bağlanması
3) Sürdürülebilir kalkınma için eğitimin kamusal olarak iyileştirilmesi
4) Uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi.

Bağlantı:
Ulusal Etkinlik Planı (BNE-Portalı)


BNE Ödülleri

BNE-Logo der deutschen UNESCO Alman Ulusal BM-On yıl komitesi BNE projeleri kapsamında aktörleri ödüllendiriyor ve onları "Allianz Sürdürülebilirliği Öğrenme" kapsamına alıyor. Her iki yılda bir tekrarlanan bu ödüller Almanya'daki on yıllık gelişim sürecini daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Söz konusu olan resmi on yıllık projeler, BM-On yıl ve BM-On yıla belediyelerin/ilçelerin katkılarıdır. Hamburg şehri Ağustos 2013 tarihinde dördüncü kez "Dünya on yıl şehri" unvanını aldı. HARBURG21'in eğitim, iletişim ve ağ portalı 22 Eylül 2009'da resmi olarak ilk kez dünya 2009/2010 Dünya on yılı resmi projesi ile ödüllendirildi. Bununla birlikte ülke çapında 2009 yılında 27 yeni eğitim projesi başlatılmıştır. Bunları 2011/2012 yılları için ikinci BM ödülleri ve 2013/2014 yılları için üçüncü ödül takip etmiştir. Toplamda Almanya'da şimdiye dek 1750'nin üzerinde resmi BM-On yıllık proje vardır ve bunlardan 87 proje Hamburg eyaletindedir (güncelleme Eylül 2013). HARBURG21 burada informal eğitim ve Yerel Gündem 21 alanlarında 2011 yılından beri benzersiz özelliği ile öne çıkmaktadır.

Bağlantı:
Veri tabanı On yıllık proje (UNESCO Portalı)


BNE Yıllık konuları

BM-On yıllık Ulusal Komitesi gelecek yıllar için on yıllık konuları tespit etti. Yıllık konuların hedefi on yıl aktörlerinin aktivitelerine daha iyi odaklanmak, yeni ortakları devreye almak ve BNE gereksinimlerini daha iyi anlaşılır kılmaktır.

Yıllık konular bu sırada sonuç kriterleri olarak algılanmamalıdır. Söz konusu yıllık konu için farklı yönlendirmelere sahip olan aktiviteler mümkündür ve arzu edilmektedir.

Aşağıdaki yıllık konular belirlenmiştir:
2007: Kültürel çok yönlülük
2008: Su
2009: Enerji
2010: Para
2011: Şehir
2012: Beslenme
2013: Hareketlilik
2014: Herhangi bir konu yok, genel sonuç için son yıl içinde şimdiye dek olan konuları ve serbest bakış açısını birleştiriyor.


Önemli bağlantılar:
www.bne-portal.de (BNE Portalı).
www.nun-dekade.de (BM-On yılı desteklemek için Kuzey Almanya ortaklığının web sitesi)

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.