Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy
Ana sayfa » (Harburg) okulları için BNE kılavuzu ödülü

Haber

10/24/2013

(Harburg) okulları için BNE kılavuzu ödülü

UN logo for ESD projectsSürdürülebilir Kalkınma için Eğitimi (Bildung für nachhaltige Entwicklung - BNE) Hamburg'da okul yapıyor - sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda Hamburg okulları için çerçeve programlar da düzenleniyor. Ayrıca Harburg'da: HARBURG21-Projesi "(Harburg) okulları için BNE Kılavuzu" 2010 yılı "Dünyanın on yılına katkı" UNESCO ödülünü almaya hak kazanmıştır. Kılavuz (Almanya sınırları içinde) ücretsiz olarak HARBURG21 altında temin edilebilir.

Pratik olarak günlük okul hayatına dahil edilebilen BNE gibi bu broşür de diğer BNE okul ativelerini göstermekte ve aktiviteleri teşvik etmektedir. Temel esas olarak Harburg eğitimcilerine veya proje liderlerine kişisel anketler yapılarak (müfredat programı dışında) hangi BNE-Okul projelerini gerçekleştirdikleri sorulmaktadır.

Bu yayında eğitimcilerin BNE-Kılavuzu proje tecrübeleri derlenmiş ve bunlar kamunun istifadesine sunulmuştur. İçinde proje tanımları, proje yetkili ve ortakları, öneriler, resimler ve bir adres bölümü ile arka plan bilgilerinin, malzemelerin ve daha pek çok bilginin yer aldığı bağlantılar listesi yer almaktadır. Hedef gurup BNE tecrübelerine sahip olan ve olmayan eğitimcilerden oluşmakta ve web portalımız için başka bir ağa bağlantı aracı olarak hizmet etmektedir. Projeyi destekleyen Harburg Belediyesi'dir.

Alman UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) HARBURG21-Kılavuzunu Ekim 2010'da dünyanın on yılına "2005-2014 Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" katkısı olarak kabul etmiştir. Bu özel olarak eğitim, bilim ve kültür konularından sorumlu olan Birleşmiş Milletler (United Nations = UN) organizasyonudur.

Söz konusu kılavuza katkıları bulunan 11 yerel (çevre) okul toplamda 16 ve oldukça farklı projeyle, bunlardan bazıları ne kadar da benzer tanıma sahip olsada oldukça farklı yapılar ortaya koymuş ve çok farklı hedef guruplara sahip olmuşlardır.  İlk olarak 25 Mayıs 2011 tarihinde Harburg Elbcampus'te Okul eğitimi (Schulehrung im Elbcampus) çerçevesinde kamuya özet olarak duyurulmuştur.

cover of BNE-Leitfaden für (Harburger) SchulenLiteratür bilgileri:
Chris Baudy, (Harburg) Okulları için BNE Kılavuzu: Sürdürülebilir kalkınma eğitimi için seçilmiş ugulama örnekleri, hg. Teşvik derneği HARBURG21 e.V., Hamburg, Temmuz 2011, ISBN 978-3-943306-00-2, 64 Sayfa, broşür olarak, DIN A4-Formatında. Sınırlı baskı.

> Sipariş: Almanya içinde ücretsiz olarak HARBURG21-Bürosundan veya posta yoluyla , stoklar yeterli olduğu sürece.
> Bilgi: Bu yayın Harburg Belediyesi'nin proje fonu ve yüksek oranda gönüllü katılımıyla yapılabilmiştir. Aynı şekilde nötr iklim için ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir kağıtlara basıldığından maliyet oldukça yüksek olmuştur. HARBURG21 e.V. teşvik derneğine bağışlar (çıkar amacı güdülmeden) her zaman minnetle kabul edilir.  

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.