Klimaportal der Lokalen Agenda 21 im Raum Harburg

Sitemap Yayıncı / Privacy Policy

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim – BNE eylem alanları

Eğitim insanlığın ilerlemesi yolunda en önemli dayanaklardan biridir. Buna göre sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için her yaştan insanlar dünyamızın geleceğini kollektif bir çabayla şekillendirmek amacıyla gerekli yetenekleri ve becerileri edinmelidir.

windenergy quizBirleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma için On Yıllık Eğitim” 2005-2014 (SKOE) bu eğitim ihtiyaçlarını birbirleriyle ilişkilendirmektedir. Hedef eğitim ve öğretim önlemlerini her resmi, gayri resmi ve informal öğretim alanında sürdürülebilir ilerleme ilkeleri ile uyumlu hale getirmektir.

Harburg’taki çocuk bakım merkezleri, okullar, Teknik Üniversite (TUHH) ve müfredat dışı öğrenim imkanları öğrencilerin katılım becerilerini teşvik etmektedir (Gestaltungskompetenz).

Aşağıdaki çeşitli projelere bakın ve Harburg’un gençlere ve yaşlılara 21. yüzyılın küresel sorunları ile yerel düzeyde mücadele etme şeklini nasıl öğrettiğini keşfedin. Desteklediğiniz ya da haklarında bilgi sahibi olduğunuz başka yerel sürdürülebilir eğitim ya da öğretim projesi ve inisiyatifi varsa rahatlıkla büro ekibimiz ile temas kurabilirsiniz.

Okul öncesi eğitim:
>> Anaokulu21 – Geleceğimizin tasarımcıları (KITA21 - Die Zukunftsgestalter). "KITA21" hakkında İngilizce daha fazla ayrıntı için buraya tıklayın.

İlk & orta öğretim:
>> Harburg’daki ve başka yerlerdeki eko-okullar: Projeleri hakkında ayrıntılar (İngilizce) buradadır.

Mesleki öğretim & eğitim:
>> Esnaf ve Satıcılar için Yeşil Eğitim. Daha fazla bilgi burada bulunabilir (İngilizce).

Yüksekokul seviyesi:
>> Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesinde (TUHH) Sürdürülebilirlik Araştırması. İngilizce daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Müfredat dışı öğrenim imkanları (İngilizce daha fazla bilgiye erişmek için buraya tıklayın):
>> Yerel Sürdürülebilirlik Web Portalı (sanal gayri resmi öğrenim alanı www.harburg21.de).
>> Sürdürülebilirlik hakkında halka açık okumalar (çeşitli türlerde), HARBURG21 & Hamburg-Harburg’daki Buchhandlung Stein arasında bir işbirliği.
>> Her yaş için test materyali bulunan HARBURG21 enformasyon standları
>> Hamburg-Heimfeld Küresel Adalet için Çalışma Grubunun evsahipliğini yaptığı eko-adil kahvaltı ya da öğle yemeği.
>> Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesinde (TUHH) Halka Açık Dersler.

Katılım için Aranan Vasıflar
Esas olarak sürdürülebilir kalkınma için eğitim (SKE) bireyin ortak geleceğimizi aktif ve sorumlu biçimde biçimlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ilgili öğrenim imkanları aracılığıyla elde edilen sürdürülebilirlik konulu belirli bilgileri ve becerileri gerektirir. Almanya’da, Sürdürülebilir Kalkınma için On Yıllık Eğitim için Alman Ulusal Komitesi (SKOE) Başkanı Prof. Gerhard de Haan tarafından özgün olarak oluşturulan on iki “Katılım Vasıflarından” (Gestaltungskompetenz) oluşan bir dizi ESD müfredat gelişimi için bir temel oluşturur. Buna göre SKE projeleri öğrencilerin aşağıdakilere yatkınlığını net olarak desteklemelidir ....

1. açık-fikirli bir tarz konusunda bilgi dağırcığı oluşturmak ve yeni perspektiflerle bütünleştirmek
2. ileriye dönük ve dikkatli bir şekilde gelişmeyi incelemek ve değerlendirmek
3. disiplinler arası içgörüler kazanmak ve buna göre hareket etmek
4. riskleri, tehlikeleri ve belirsizlikleri sezmek ve tahmin etmek
5. başkalarıyla planlama yapmak ve birlikte hareket etmek
6. stratejik eylemlerin yansıtılmasında çelişen amaçları gözönüne almak
7. kollektif karar alma süreçlerine katılmak
8. kendilerini ve başkalarını sürece katılma konusunda motive etmek
9. kendilerinin ve diğer insanların temel ilkelerini yansıtmak
10. karar alma ve eylem süreçlerini adalet & eşitlik kavramları üzerine oturtmak
11. bağımsız planlama yapmak ve hareket etmek
12. ezilenlerle empati geliştirmek ve dayanışma sergilemek

Linkler:
Almanca web sürümü
(Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung)

Almanca kaynaklar: www.transfer-21.de ve www.uport-hh.de

Seite drucken

Etkinlik Plancısı

Yerel ve Hamburg'daki etkinlikleri Almanca görüntülemek için buraya tıklayın.

Uluslararası etkinlikleri görüntülemek için buraya tıklayın.